Wat zegt u?

U wilt geen architect?

Zelfs geen Titus Swart?


O, u wilt zelf bouwen.


Nou daar heeft die slimme

Swart al op gerekend.

Zelfbouwhuisjes.

Van 22 stenen in 3 maten.

Succes verzekerd.


Lego!


Warm aanbevolen,

Paul Mertz

_




introintro.html

Say that again?

You don’t want an architect?

Even no Titus Swart?!


I see, you want to do

your own building.


Well, that’s what the clever Swart already anticipated.   

Build your own houses!

With 22 bricks in 3 sizes.

Success guaranteed.


Lego!


Wholeheartedly recommended,

Paul Mertz

_

collectie / collectioncollectie.html
techniek / techniquetechniek.html
voorwaarden / termsvoor-1.html
meer / moremeer.html
copyrightcopy.html
contactmailto:mail@2is1.nu?subject=2is1.nu_huis/house:%20contact
verzending / sendingverz.html
fotoalbum / photo albumalb-intro.html
gelimiteerd / limitedgelimiteerd.html
ongelimiteerd / unlimitedongelimiteerd.html