Crisis in de woningbouw?

Niet voor Titus Swart.

Die bouwt onverstoorbaar door.

Duurzaam, innovatief

en met gevoel voor humor.


Kijk naar het rijtje van 8.

Varianten op spanten. In wit -

met een knipoog naar Sol LeWitt.

Over ogen gesproken: als je

met 1 kijkt zijn de huizen 2D.

Kijk je met 2 dan worden ze 3D.

Voor je neus!


1.8!


Gaat dat zien.

Paul Mertz

_

introintro.html

Crisis in Construction?

Not for Titus Swart.

He just builds on.

Lasting, innovative

and with a sense of humour.

 

Look at the row of 8.

Variations on rafters. In white -

with a wink at Sol LeWitt.

Talking about eyes: if you look

with 1 the houses appear in 2D.

Look with 2 and they turn into 3D.

Right in front of your very eyes!


1.8!


Come and see.

Paul Mertz

_

collectie / collectioncollectie.html
techniek / techniquetechniek.html
voorwaarden / termsvoor-1.html
meer / moremeer.html
copyrightcopy.html
contactmailto:mail@2is1.nu?subject=2is1.nu_huis/house:%20contact
verzending / sendingverz.html
fotoalbum / photo albumalb-intro.html
gelimiteerd / limitedgelimiteerd.html
ongelimiteerd / unlimitedongelimiteerd.html